MCI Press on sisältömarkkinoinnin suunnittelutoimisto. Luomme asiakkaillemme näkyvyyttä digi- ja printtimedian sisällön avulla.

Share/Save

Oman median tekijät

Sosiaalinen media | Teksti: Minna Rinne

Somen tärkein tehtävä on luoda lisäarvoa niissä kanavissa, joissa kohderyhmäsi jo on.

Kun yritys tai brändi ennen halusi tavoittaa kohderyhmäänsä, se osti näkyvyyttä perinteisessä mediassa. Sosiaalisella aikakaudella tilanne on toinen. Kohderyhmää ei enää tarvitse tavoitella ostetun mediatilan kautta, kun aivan yhtä hyvin yritys tai brändi voi itse olla oma mediansa – puhutella asiakkaita ja sidosryhmiä kohdennetusti, nopeasti ja tehokkaasti, yrityksen omassa monikanavaisessa mediassa.

Oma media on monikanavainen kokonaisuus, jota yritys itse ylläpitää ja hallitsee, ja jossa se voi tarjota kohderyhmilleen juuri heitä varten rakennettuja sisältöjä: artikkeleita, videoita, kuvia ja infografiikkaa. Pelkkä laadukas sisältö ei riitä, vaan se tulee viedä sinne, missä kohderyhmät ovat. Oman median pääkanavana toimii parhaiten yrityksen oma verkkosivu, jossa kaikki sisältö julkaistaan. Sinne tuotettua sisältöä on helppo jakaa tai linkittää eteenpäin yrityksen muissa mediakanavissa, kuten somessa, uutiskirjeissä ja printissä.

 

Somen suosio kasvaa

Oman median kanavana some tarjoaa loistavan mahdollisuuden näkyvyyden kasvattamiseen, suurempien kohderyhmien tavoittamiseen ja brändin vahvistamiseen. Suurin osa nuorista alle 30-vuotiaista on nykyään sosiaalisessa mediassa, eikä somen suosio ainakaan ole vähenemään päin mobiilikäytön laajentuessa räjähdysmäisesti. Käytetyimmät some-kanavat ovat Facebook ja Twitter, mutta myös LinkedIn, Instagram ja YouTube ovat nousussa.

Varsinkin videoiden määrä on kasvanut huimaa vauhtia. Yhdysvalloissa videopalvelu YouTube haastaa tutkimusyhtiö Nielsenin mukaan jo perinteisen television, ja sillä on enemmän katsojia kuin millään kaapelitelevisioyhtiöllä.

Sisältömarkkinoinnin trendit tutkimuksen mukaan sisältömarkkinoinnin näkökulmasta suosituimmat yritysten hyödyntämät sosiaalisen median kanavat vuonna 2014 olivat Facebook (61 %), Youtube (59 %), Linkedin (50 %) ja Twitter (41 %). Samana vuonna sosiaalinen media oli merkittävin suosionsa kasvattaja digitaalisen markkinoinnin muodoista Suomessa, ja ohitti ensimmäistä kertaa suosiossaan sähköposti- ja hakusanamarkkinoinnin. Siinä, missä hakukone- ja sähköpostimarkkinointi sekä verkkomainonta tavoittelevat selkeästi myynnin lisäämistä, somen tavoitteet ovat muualla: sosiaalisen median tärkein tehtävä sisältömarkkinoinissa on tuottaa yritykselle tai brändille lisäarvoa, rakentaa luottamusta ja vahvistaa brändimielikuvia (Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014).

 

Miksi juuri sinua pitäisi seurata?

Pelkkä somessa oleminen ei riitä strategiaksi, vaan some kannattaa sulauttaa yhdeksi tavaksi toteuttaa yrityksen tai brändin markkinointi- ja viestintästrategiaa. Ensin on mietittävä selkeät tavoitteet sosiaalisen median toiminnalle: kuka siellä halutaan tavoittaa, ja miksi? Seuraava askel on miettiä, millä ratkaisuilla tähän päästään, ja miten eri kanavista kootaan dynaaminen ja johdonmukainen kokonaisuus.

Sisältömarkkinointi lähtee aina asiakkaan tarpeista, ja siksi somessakin kannattaa ensisijaisesti hyödyntää juuri niitä kanavia, missä asiakas tai sidosryhmä jo valmiiksi viettää aikaansa. Ei siis ole oikeastaan väliä, missä kanavassa viestiään jakaa – kunhan se menee perille. Jos haluat vakuuttaa asiantuntemuksella, ajantasaisuudella ja osallistua keskusteluun, valitse Twitter. Facebookissa solmit parhaiten uusia kontakteja ja viestit asiakkaiden kanssa suoraan, ja yritysmaailman näkyvyyttä saat LinkedIn:ssä. Instagramin kuvavirrassa sitoutat asiakkaita kurkkaamaan, mitä verhon takana tapahtuu. Oma tv-kanava Youtubessa on omiaan havainnollistamaan yrityksen tai brändin toimintamalleja tai jakamaan konkreettisia how to -neuvoja.

Pelkkä passiivinen hyötytiedon jakaminen ei riitä vahvistamaan yrityksen tai brändin asiantuntijuutta ja uskottavuutta, vaan ihmiset odottavat näkevänsä brändien ja yritysten inhimillisemmän puolen. Tärkeintä onkin olla avoin ja oma itsensä. Monissa tilanteissa esimerkiksi rennompi ja epävirallisempi keskustelutyyli saattaa toimia virallista paremmin. Viesti on kuitenkin tärkeää pitää yhtenäisenä kanavasta ja palvelusta toiseen.

 

Tunnistettava ilme kanavasta toiseen

Some-kanavat ovat keskenään erilaisia ja erinäköisiä, mutta niiden profiilit kannattaa rakentaa visuaalisesti mahdollisimman yhtenäiseksi ja tunnistettavaksi. Profiilien tulee olla julkaisijansa näköisiä, sillä visuaaliset elementit vaikuttavat voimakkaasti mielikuviin yrityksestä tai brändistä. Linkittämällä kaikki mahdolliset kanavat visuaalisesti toisiinsa, säilyy myös kokonaisuus johdonmukaisena ja brändi tunnistettavana kanavasta toiseen.

Visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseen ei vaadita ihmeitä. Useimmissa somen palveluissa käyttäjäsivua voi personoida ainakin kansi- ja profiilikuvilla sekä omavalintaisella tekstillä, joka voi olla vaikkapa yrityksen tai brändin slogan tai palvelulupaus. Jos yrityksellä on olemassa visuaalinen ohjeistus tai brändimanuaali, sitä kannattaa noudattaa myös sosiaalisessa mediassa. Valitse profiilikuvaksi yrityksen tai brändin logo, ja hyödynnä brändin värimaailmaa, slogania tai palvelulupausta ja fonttia.

Myös visuaalinen sisältö, kuten valokuvat, videot tai grafiikat, kannattaa rakentaa tukemaan brändin tavoittelemaa mielikuvaa. Kuvia ja videoita on helppo jakaa ja linkittää eteenpäin, ja ne ovat omiaan vahvistamaan brändin tunnistettavuutta.

 

Brändin rakentaminen somessa – päivä ja päivitys kerrallaan

1. Varmista selkeä kokonaisuus 

Kaikkien kanavien tulee olla osa kokonaisuutta, jotta käyttäjäkokemuksesta tulee eheä.

2. Mieti, kenet haluat viestilläsi tavoittaa

Onnistunut sisältömarkkinointi lähtee aina liikkeelle asiakkaan tai sidosryhmän tarpeista, ja niistä kanavista, joissa hän jo valmiiksi liikkuu. Pidä viesti yhtenäisenä ja brändinmukaisena kanavasta toiseen, ja jaa vain sellaista sisältöä, josta on aidosti hyötyä kohderyhmällesi.

3. Suunnittele etukäteen

Sosiaalinen media kaipaa toisinaan heittäytymistä, ja nopea reagointi kuuluu asiaan. Julkaisuaikataulua kannattaa kuitenkin myös suunnitella etukäteen, jotta sisältö päivittyy varmasti tarpeeksi usein.

4. Tavoita parhaaseen aikaan

Aivan kuten televisiossa on parhaat katseluajat, myös sosiaalisessa mediassa on mahdollista valita optimaalisimmat ajat sisällön jakamiselle. Ajasta esimerkiksi postauksia viikonlopulle, jolloin ihmiset ovat varmasti somessa.

5. Käytä linkkejä ja hashtageja

Ohjaa ihmisiä omille verkkosivuillesi linkittämällä sisältöä sieltä sosiaaliseen mediaan. Tee vastaavasti sisällön jakaminen tai tykkääminen helpoksi verkkosivuillasi. Hashtagit lisäävät ja tehostavat näkyvyyttä – muista kuitenkin, että liika on aina liikaa.

7. Rakenna yhteyksiä

Sosiaalinen media on vuorovaikutusta. Vastaa kun kysytään ja vaikuta ihmisten mielikuviin keskustelemalla. Sitouta seuraajiasi jakamalla kiinnostavaa sisältöä eteenpäin.

8. Erotu joukosta

Jatkuvassa sisältöjen virrassa on helppo kyllästyä. Koukuta seuraajia yllätyksellisellä sisällöllä. Jaa kuvia, blogeja, videoita, infografiikkaa, artikkeleita, neuvoja...

9. Ole aito

Somessa ihmiset odottavat näkevänsä brändien ja yritysten inhimillisemmän puolen. Ole aito ja rehellinen – totuus tulee somessa nopeasti ilmi.

10. Seuraa tuloksia

Seuraa, mittaa ja analysoi onnistumisiasi, ja mikä tärkeintä, tee muutoksia.

 

Lähteet: Digital Information World, Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014, Sisältömarkkinoinnin trendit 2014

Share/Save

Uusi artikkeli ladataan

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

1
Tunnemme toimialan

MCI Pressillä oma tuottaja tuntee toimialasi ja perehtyy lehden aihepiireihin yksityiskohtaisesti.

 

2

Monikanavaisuus tuo viestisi sinne, missä asiakkaat viihtyvät.

3
MITTAUS
varmistaa tulokset

Sähköinen lukijakyselymme seuraa reaaliaikaisesti julkaisun tavoitteiden toteutumista ja luotuja mielikuvia.

4
SMARTTIA työtä

Selainpohjainen Smartti view antaa mahdollisuuden seurata julkaisun edistymistä reaaliaikaisesti.

5
MATERIAALIT
yhdessä paikassa

Smartti store toimii myös materiaalipankkina,
josta aineistot löytyvät hakusanoilla.

6
CO-CREATION ja
työskentelet samalla alustalla

Voit osallistua julkaisun tekoon muokkaamalla tekstejä suoraan Smartti InCopyssa – missä vain ja milloin vain.

7
OPTIMOINTI
lisää näkyvyyttä

Jokainen artikkelimme on hakusanaoptimoitu (SEO), koska lukija päätyy jutun pariin usein hakukoneiden kautta.

8

Yrittäjävetoinen
27 vuoden ajan

9
KUSTANNUSTEHOKKUUS

Kustannustehokkuus syntyy harkitusta prosessista, joka meillä on laatusertifioitu.

1
0
Yksilöllisyys

Jokainen tuote videosta printtiin mietitään yksilöllisesti.